ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

About TOD GPS "Experience The Innovation"

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด (TOD Innovation) ก่อตั้งเมื่อปี 2009 โดย คุณ ธนิต วิรัชพันธุ์ อดีตวิศวกรออกแบบคอมพิวเตอร์IBM จาก สหรัฐอเมริกา และ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์Software จาก Silicon Valley ดำเนินธุรกิจด้าน GPSติดตามรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2009 และ ต่อมาได้วิจัยพัฒนา product ด้าน IoT ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐในสินค้านวัตกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการพัฒนาHardware Software และ Tech Support ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1000 องค์กรที่ให้ความไว้วางใจ เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน IoT เพื่อตอบโจกย์ความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ในวงการIoTมากว่า10ปี

ในปัจจุบันโปรแกรมถูกออกแบบโดยนักออกแบบโปรแกรมมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานการออกแบบโปรแกรมที่มีผู้ใช้ทั่วโลก ที่เน้นการ ใช้งานง่ายและฟังก์ชั่นที่ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีการออกแบบระบบจีพีเอสเฉพาะทางอย่างชัดเจนเพื่อการใช้งานที่ตรงและง่าย

เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพสูงสุด TOD มี server ตั้งใน 3 แห่ง เพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชม 7 วัน และการ Backup ข้อมูล หาก server หลักมีปัญหา server สำรองสามารถทำงานต่อได้ทันที ทั้งยังมีความเสถียรสูงสุดด้วยระบบไฟฟ้าสำรอง, การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมทีมงานดูแล Server ตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่คุณภาพระดับโลกด้านเทคโนโลยีได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 15 ปี ด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ในสหรัฐอเมริกา จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ เราคอยเน้นและอบรมให้พนักงานของเราทุกคนทำงานด้วยใจ ภายใต้นโยบายบริษัท "คุณธรรมนำธุรกิจ" ซึ่งเราขอสัญญาว่าเราจะนำคุณธรรมมาใช้ในการทำงานและการบริการลูกค้าทุกท่าน สังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้น ถ้าทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ เราขอเป็นส่วนนึงในสังคมไทยที่จะใช้คุณธรรมมานำธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัท

1. ระบบติดตามรถขนส่งสินค้าและรถบริการผ่านดาวเทียม
2. Smart Check-In สำหรับ พนักงานโรงงาน หรือ ผู้ติดต่อโรงงาน
3. กล้องOnline ติดรถยนตฺ์ แบบ Real-Time

Partners

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500