ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

About GPS

GPS คือ

GPS ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System หรือ "ระบบที่สามารถระบุตำแหน่งต่างๆได้ทั่วโลก" ตำแหน่งที่ได้นั้น มาจากการคำนวนพิกัดของดาวเทียมระบุพิกัดที่ลอยอยู่ใน อวกาศมากมายถึง 24 ดวง ทั่วโลก หรืออธิบายง่ายๆก็คือ มีดาวเทียวถึง 24 ดวง ที่ค่อยหาตำแหน่งที่เครื่องรับสัญญาณ GPS อยู่ จึงมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงส่วนไหนบนพื้นผิวโลก ถ้าคุณพกเครื่องรับสัญญาณ GPS อยู่ คุณก็สามารถรู้ได้ทันทีว่า คุณอยู่ตรงไหนของโลก จากค่าพิกัด Latitude และ Longitude ที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณ GPS นั่นเอง จากความสามารถตรงนี้ของ GPS เราจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย แต่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ GPS Navigator และ GPS Tracking
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

GPS Tracking คือ

GPS Tracking คำว่า Tracking ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือ การติดตาม ดังนั้น GPS Tracking ก็คือมี GPS ไว้สำหรับการติดตามในปัจจุบันมีหลายบริษัทที่นำเจ้าตัว GPS Tracking ขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับในการติดตามสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถ,เรือ,เด็ก,คนชรา,หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยง โดยได้ใส่ option เสริมเข้าไปในตัว GPS Tracking เพื่อให้มันสามารถบอกสิ่งอื่นได้อีกนอกจาก พิกัด Latitude กับ Longitude เท่านั้น โดย GPS Tracking ที่ใช้ในการติดตามรถยนต์เป็นที่นิยมมากที่สุดในการนำ GPS Tracking มาเพื่อทำการติดตาม โดยได้เพิ่ม Sensor เข้ามาเพื่อหาข้อมูลอื่นๆในรถที่ต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำมัน,ปริมาณความร้อน,สถานะการติดเครื่องยนต์,ความเร็ว ของรถที่วิ่งในขณะนั้น,หรือแม้แต่ทิศทางในการวิ่ง และอื่นๆอีกมากมาย ระบบติดตามยานพาหนะ บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ ก็จะสามารถระบุตำแหน่งของยานพาหนะได้ ปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ ในองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่มีความต้องการการบริหาร พนักงานและ ยานพาหนะในองค์กร ให้ทำงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบ แบบTracking เข้ามามีบทบาท ในการตรวจสอบพฤติกรรม และในการวัดผลต่างๆ ด้วยเหตุว่ามีความ รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยำ ของระบบติดตามยานพาหนะ หรือ แบบ Tracking จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบพฤติกรรมของพนักงาน เสมือนอยู่กับเค้าตลอดเวลา

GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถยนต์ คือ การติดตามโดยใช้ GPS เป็นตัวช่วยในการรู้ตำแหน่งของรถยนต์ที่ต้องการติดตาม GPS Tracking มีได้หลายรูปแบบทั้งแบบติดตามย้อนหลัง หรือ Off-line และแบบติดตามแบบ Real-Time. ในปัจจุบัน GPS Tracking Real Time มีการใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เนื่องจากเสาสัญญาณมือถือได้ กระจายอย่างทั่วถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะ AIS และราคาได้ถูกลงมามากกว่าแต่ก่อน
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

GPS Navigator คือ

GPS Navigator คือ GPS ที่ใช้ในการบอกเส้นทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ ที่ไม่เหมือน GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถยนต์ ที่ติดตามดูว่ารถอยู่ที่ไหน GPS Navigator ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลา ยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากมีราคาถูกลงเรื่อยๆ และมีประโยชน์สูงในการบอกตำแหน่ง ในเมืองไทย GPS Navigator ยังทำงานได้ไม่ดีมากนัก เมื่อเทียบกับ GPS Navigator ในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะระบบถนนในเมืองไทยไม่เป็นระเบียบเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ดี GPS Navigator ก็ช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าบางครั้งอาจแนะนำไปในเส้นทางที่แคบหรืออ้อมไปบ้าง GPS Navigator จะมีอุปกรณ์ตัวรับสัญญาณ GPS เป็นตัวหลัก และประมวลผลแสดงตำแหน่งทางหน้าจอบนเครื่อง ซึ่งต่างจาก GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถ ที่จะมีตัว GSM Module เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลไปยัง Server
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

GPS Tracking Off-Line คือ

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถ(ตำแหน่ง เวลา และความเร็ว) ไว้ในตัวเครื่อง และนำข้อมูลมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อรถกลับมาที่สำนักงานแล้ว ผู้ตรวจสอบรถสามารถดูการวิ่งของรถย้อนหลังได้ วิธีนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ แต่ข้อเสียหลัก คือ ไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถปัจจุบันได้เลย
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

GPS Tracking Real Time คือ

การเก็บข้อมูลการวิ่งของรถไว้ในตัวเครื่อง และส่งข้อมูลมายัง Server โดยทันที ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายัง Server เพื่อดูตำแหน่งรถปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้รถกลับเข้ามา อีกทั้ง Server จะทำการเก็บข้อมูลเก่าๆไว้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ดูการวิ่งของรถย้อนหลัง ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนื่องจากจะ ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญญาณ GPRS ตลอดเวลา และค่าบริการการใช้งาน server ของผู้ให้บริการ ค่าบริการนี้ปัจจุบันมีราคาถูกลงมากกว่าแต่ก่อนมาก (ระบบ GPS เก่าๆ มีค่าบริการรายเดือนที่ 600-800 บาท ปัจจุบันอยู่ที่เพียง 300-400 บาท). Fleet Management มีการนำ GPS Tracking Real Time มาใช้อย่างแพร่หลายแทบเรียกได้ว่า ระบบ Fleet Management ต้องมี GPS Tracking เพื่อจะได้บริหารจัดการรถได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

Web Based GPS Tracking คือ

GPS Tracking Real Time แบบเก่าจะมีการเก็บโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ชึ่งทำให้ยุ่งยากในการดูแลรักษา เมื่อมีการอัพเดทโปรแกรมหรือแผน ที่ต้องมาทำที่เครื่องลูกค้าเท่านั้น Web Based GPS Tracking คือ การทำทุกอย่างผ่านทาง Website ผู้ใช้เพียงเข้าไปยัง Website ที่ จัดเตรียมไว้ให้ และ login เข้าระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานจากเครื่องไหนก็ได้ที่เชื่อมต่อ internet ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลระบบ และอัพเดทต่างๆเอง โดยทำที่เครื่อง Server ที่จัดตั้งไว้ ในที่ๆ มี internet ความเร็วสูง (ข้อมูลจาก www.maxnet.co.th เมื่อเดือน มิถุนายน 2554)
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

โปรแกรม GPS

โปรแกรม GPS คือส่วนประกอบหลักที่สำคัญของระบบ GPS TRACKING โปรแกรมทั่วไปจะมีการใช้งาน คล้ายๆกัน คือ การดูตำแหน่งรถยนต์ โปรแกรมของบางบริษัทมีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อ การวิเคราะห์ระบบการติดตามรถยนต์ โปรแกรมจะมีความยากง่ายการใช้งานที่แตกต่างกัน บางโปรแกรมต้องมีคู่มืออธิบายการใช้งานมากกว่า 500 หน้า เรียกว่าต้องเข้าคอร์สอบรมกันเลยทีเดียว โปรแกรมที่ดีต้องมีการใช้งานง่าย ชึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมต้องมีประสบการณ์การออกแบบโปรแกรมมากพอ ที่จะทำให้โปรแกรมมีฟังก์ชั่นครบถ้วน และใช้งานง่าย โปรแกรมที่ใช้งานง่ายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวผู้ใช้เอง ภายในเวลา 30 นาทีโดยไม่ต้องมีคู่มือ
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

ประโยชน์ของ GPS Tracking

ทราบถึงสถานะต่างๆ ของสิ่งที่เราต้องการติดตาม ไม่ว่าจะเป็นคน หรือยานพาหนะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่ง ในปัจจุบัน เป็นต้น

ทราบถึงรายงานย้อนหลังหลายๆ อย่างในระบบยานพาหนะได้ เช่น การคำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อวัน ระยะทางที่วิ่งต่อวัน ความเร็วเกินกำหนด การจอดติดเครื่องยนต์ เป็นต้น เนื่องจากทั่วไปผู้ให้บริการ ระบบ GPS Tracking (realtime) ส่วนใหญ่จะมีรายงานย้อนหลังให้ สำหรับใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลแก่ลูกค้า

เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง เนื่องจากสามารถทราบตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะในปัจจุบันได้ ทำให้สามารถเตือนผู้ขับขี่ได้ เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงบางผู้ผลิตสามารถมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุม เพื่อแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถได้ในทันที ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามเงื่อนไข เช่น "วิ่งเร็วเกินที่กำหนด" หรือ "วิ่งออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้" เป็นต้น

วางแผนเส้นทางทำงานล่วงหน้า ผู้ผลิต GPS Tracking บางราย อาจเพิ่มระบบที่สามารถวางแผนงานไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปยังเป้าหมาย และ ระบบสามารถวิเคราะห์ แจ้งเตือน เมื่อมีการทำงานนอกแผนที่วางไว้

ลดการทุจริต ผู้ผลิต GPS Tracking บางราย อาจมีระบบในติดตามยานพาหนะ สามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสามารถสรุปสถานะการจอดรถได้ ว่าพนักงานจอดรถติดเครื่องอยู่ หรือจอดรถดับเครื่อง ในเวลากี่นาที ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างดี ในกรณีเกิดการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอบขายอะไหล่ได้

ดูผ่านอินเตอร์เนต ระบบติดตามรถยนต์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานเองได้ผ่าน Internet ตลอด 24 ชม.
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500