ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

Customer Service Hotline : 089-935-9772

ศูนย์บริการทีโอดี

ศูนย์บริการทีโอดีจะให้ความช่วยเหลือในการติดตามเอารถคืนตลอดอายุการใช้งานเครื่องแม้ว่าจะอยู่ในหรือนอกระยะเวลารับประกันไปแล้ว...เพราะการดูแลรถของท่านให้คงอยู่กับท่านคืองานของเรา

กรณีรถหาย เพียงแจ้งชื่อเจ้าของรถ หรือ ทะเบียนรถ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะตรวจสอบตำแหน่งรถให้ทันที เจ้าหน้าที่จะช่วยประสานงานกับทางตำรวจในการติดตามเอารถคืนและจับคนร้ายCALL: 089-935-9772
Email: support@tod.co.th
Line: tod.support
"อุ่นใจหลังรถหาย"
รับประกันโดยวิริยะประกันภัย
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์

โปรแกรม Support ระยะไกล

โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมการควบคุมระยะไกลที่มีประโยชน์อย่างมาก ใช้สำหรับควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะเครื่องนั้นๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500