ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

08-09-2011

บริษัท TOD ต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและศึกษางานที่ บริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222