ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD GPS มียอดเปิดซิมAIS สูงสุดในภาคตะวันออก

17-02-2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

คุณประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก AIS

แสดงความยินดีกับTOD GPSที่ยังคงมียอดเปิดซิมAIS สูงสุดในภาคตะวันออกอีกปี

ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 2560,2561,และ 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222