ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทโทเทิล ดิจิตอล จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง GPS ให้กับตัวแทนจำหน่าย

30-07-2019

วันที่ 18/07/2562 บริษัทโทเทิล ดิจิตอล จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง GPS ให้กับตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตั้งเครื่อง GPS ได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานของบริษัท ทำให้ลูกค้าทั่วประเทศมั่นใจได้ว่าช่างติดตั้งของตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตั้งได้มาตรฐานเดียวกันกับช่างของสำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222