ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD GPS มอบเครื่องดื่ม ขนม และ ผ้าเย็น ให้จุดบริการประชาชนของขนส่งทางบกชลบุรี

29-12-2017

เพื่อให้พนักงานขับรถทุกท่านได้สดชื่นก่อนการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ โดยมีท่านผอ.ขนส่งจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222