ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เข้าร่วมประชุมกับศูนย์แจ้งรถหายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

15-08-2013

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 คุณธนิต วิรัชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ TOD เข้าร่วมประชุมกับ พ.ต.ท.จำรัส รุ่งเรือง รองผกก.ศูนย์แจ้งรถหายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนำ IT มาช่วยในการติดตามรถหาย ปัจจุบันสถิติรถหายเฉลี่ยวันละ 5 คัน และติดตามคืนได้เพียง 1-2% จากการประชุม TOD จะ ช่วยนำ IT มาช่วยพัฒนาให้กับศูนย์แจ้งรถหายเพื่อให้ สามารถติดตามรถหายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หวังว่า TOD จะมีส่วนช่วยป้องกันการ โจรกรรมรถยนต์และช่วยติดตามรถหายได้มากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222