ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD มีส่วนช่วยลดการโจรกรรมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ต่าง ๆ

29-07-2013

29 ก.ค.2556 อีกหนึ่งความภูมิใจของ TOD ที่มีส่วนช่วยลดการโจรกรรมรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ต่าง ๆ สืบเนื่องจากการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีมากขึ้นในเขต อ.พานทอง จ.ชลบุรี ทางสภ.พานทอง โดย ผกก.อนุชา พงศ์เรืองรอง ได้ขอ TOD ช่วยสนันสนุนอุปกรณ์และระบบ GPS เพื่อช่วยในการติดตามจับกุมแก๊งค์ลักรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในเขต อ.พานทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222