ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD GPS ได้รับความไว้วางใจจาก รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลภาค 9 ในการปกป้องรถยนต์ส่วนตัว

22-03-2013

22 มีนาคม 2556 พตอ.นำชัย โชติประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 มอบความไว้วางใจให้ TOD ช่วยป้องกันรถหาย และให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่เลือก TOD GPS กันขโมย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222