ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

อุปกรณ์คุณภาพสูงผ่านการทดสอบคุณภาพมาตราฐานไทยและสากลทุกตัว อุปกรณ์ที่ใช้ทุกตัวผ่านการQC 2 ชั้น อุปกรณ์ได้รับรองมาตราฐานโดย

ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ กสทช

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์ สวทช

การรับรองผลิตภัณฑ์ในตลาดร่วมยุโรป

การรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ระบบ GPS เพื่อใช้ในราชการตำรวจ

ขออภัยค่ะ....!! ระบบนี้ไม่สามารถเปิดดูได้โดยบุคคลทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขายของ TOD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500