เกี่ยวกับเรา


บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด บริหารงานโดยคุณธนิต วิรัชพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงด้วยประสบการณ์อันยาวนานอย่างมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกา โดยมีผลงานการออกแบบคอมพิวเตอร์IBMและโปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า 10 ปี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตออกเป็นสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัว(Embedded) พร้อมใช้งาน ในเบื้องต้นของการก่อตั้งบริษัทเราออกแบบและผลิตให้บริษัทในเครือเพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากเรามีทีมงานที่พร้อมและมีความต้องการจากบริษัทภายนอกที่ต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เราได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับตลาดภายในและภายนอกประเทศที่ต้องการสร้างมูลค่าของตนเองหรือหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายบริษัท

บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ประเภท A1ซึ่งเป็นการสนันสนุนด้วยสิทธิประโยชน์สูงสุดในกิจการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัว ( Embedded System Design) เราเน้นการสร้างงานนวัฒกรรมที่มีคุณภาพสูงในแบบone stop service เรามั่นใจในสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากเรา..รับประกันคุณภาพสินค้า1ปีเต็ม สินค้าทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงมือลูกค้า โดยการควบคุมและบริหารงานด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเราถือว่าเป็นเมืองผู้บริโภคมากกว่าเมืองผู้พัฒนา แม้ว่าเราจะมีโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่อุปกรณ์เหล่านั้นล้วนถูกพัฒนาและออกแบบมาโดยต่างชาติเกือบทั้งสิ้น เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงให้คนต่างชาติเห็นนวัฒกรรมที่คนไทยคิดค้น พัฒนา และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องดีกว่าหรือเทียบเท่ากับคุณภาพจากอเมริกาหรือยุโรป จากประสบการณ์การทำงานการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทในอเมริกามากกว่า 10ปีจะถูกนำมาใช้สร้างสรรค์นวัฒกรรมให้กับบริษัทในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนหรือSME เราจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เราช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เดิม
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)

สิทธิบัตร

- US 20080224714 A1 System and Method of Integrated Circuit Control for in Situ Impedance Measurement

- US 8080897 B1 Optimal sense location

- อนุสิทธิบัตร 10184 อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกกับอุปกรณ์ล็อคเบรคหรือล็อคคลัสหรือล็อคเกียร์ของยานพาหนะ

บริการของเรา

เราคือ One Stop Service ของงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เดิม จากไอเดียเริ่มต้นที่ลูกค้ามี เราช่วยขัดเกลาให้คำปรึกษาจนตกผลึก แล้วออกแบบวงจรไฟฟ้า เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน จัดทำชุดต้นแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ และสุดท้ายผลิตจริงตามปริมาณลูกค้าต้องการ สินค้าทุกชิ้นจะถูกทดสอบการทำงานก่อนส่งมอบลูกค้า เพราะเรามั่นใจในคุณภาพของสินค้า.สินค้าทุกชิ้นรับประกัน1ปีเต็ม

ก่อนผลิตจริงสินค้าตัวอย่างจะถูกนำไปผ่านขบวนการทดสอบความคงทนด้านต่างๆเช่น แรงดันไฟฟ้า ความร้อน ความชื้น การสั่นสะเทือน อีกทั้งเราสามารถทำเรื่องขอรับรองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสถานบันทดสอบทางไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนต่างๆได้
(*บทความเขียนโดย tod.co.th สงวนลิขสิทธิ์*)