ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุม Thailand Software Park Alliance ครั้งที่ 1

29-03-2011

บริษัท TOD ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand Software Park Alliance ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท โทเทิลดิจิตอล จำกัด และทีมงานจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Eastern Software Park, BUU) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม Thailand Software Park Alliance ครั้งที่ 1/2554 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค กรุงเทพฯ โดยให้ข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา แก่ที่ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการบริหารงานและการทำงานของเขตอุตสาหกรรมในภูมิภาคอื่น ๆ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และมหาสารคาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222