ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เข้าติดตั้งเครื่อง Smart Check In ที่ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ - ไซเคิล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

25-03-2022

เข้าติดตั้งเครื่อง Smart Check In ที่ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ - ไซเคิล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อการตรวจวัดสุขภาพความพร้อมของพนักงานก่อนเริ่มงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานในแต่ละวันมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ    หลายๆองค์กรชั้นนำมีมาตรการตรวจวัดสุขภาพของพนักงานก่อนเริ่มทำงานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อทรัพย์สิน เช่นการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย การตรวจวัดอุณหภูมิ และ การตรวจวัดความดันโลหิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500