ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เข้าติดตั้งเครื่อง Smart Check In ที่บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

18-02-2022

เข้าติดตั้งเครื่อง Smart Check In ที่บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อการตรวจวัดสุขภาพความพร้อมของพนักงานก่อนเริ่มงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานในแต่ละวันมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หลายๆองค์กรชั้นนำมีมาตรการตรวจวัดสุขภาพของพนักงานก่อนเริ่มทำงานโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือต่อทรัพย์สิน เช่นการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย การตรวจวัดอุณหภูมิ และ การตรวจวัดความดันโลหิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500