ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

ปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมขนส่งทางบกเข้าตรวจเยี่ยมเครื่อง Smart Check-In

31-12-2021

ปลัดกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมขนส่งทางบกเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดตรวจความพร้อมรถ โดยสารสาธารณะและผู้ขับรถรวมทั้งเครื่อง Smart Check In  เครื่องตรวจวัดสุขภาพ และความพร้อมของผู้ขับขี่โดยนำมาติดตั้งที่สถานีขนส่งแห่งนี้เป็นเครื่องแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500