ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าวส่งมอบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ออนไลน์ Smart Police Online Alcohol Checkpoint

28-12-2020

งานแถลงข่าวส่งมอบเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ออนไลน์ 
Smart Police Online Alcohol Checkpoint

 

นโยบาย ผบ.ตร.
- พัฒนาและผลิตโดย TOD
- สนันสนุนโดย วิริยะประกันภัย

 

วันที่ 28 ธ.ค.63 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. รับมอบระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint จำนวน 10 ชุด จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา
ฝ้ายการตลาดฯ และ คุณเธียรวิทย์ หาญเรีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 ตะวันออก เป็นผู้มอบระบบดังกล่าว สามาถช่วยเหลือภารกิจของตำรวจในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีการเชื่อมต่อรายงานผลแบบ Real-Tme พร้อมทั้งหลักฐานการยืนยันตัวตนผู้เปาและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ และข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint เกิดจากความคิดริเริ่มของพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลตำรวจภูธรภาค 2 ได้มีนโยบายให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้หน้ที่ตำรวจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือของประชาช นอกจากนี้ ยังได้เก็บสถิติข้อมูลในเชิง Data Analytic เพื่อนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้ที่และใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนในการบริหารจัดการอีกด้วยระบบ Smart Police Online Alcohol Checkpoint นี้ออกแบบ พฒนา ติดตั้ง และให้บริการโดยบริษัท โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งมีคุณ ธนิต วิรัชพันธุ์ อดีตวิศวกรออกแบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ BM จากสหรัฐอเมริก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกแบบระบบนี้และได้พฒนาระบบจนประสบความสำเร็ ถือเป็นนวัตกรรมที่คิดและผลิตโดยคนไทย ระบบดังกล่าวนี้จะถูกติดตั้งนำร่องครั้งแรก จำนวน 10 ชุดในพื้นที่ตำรวภูธรภาค 2 และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยจะออนไลน์เชื่อมโยงสัญญาณจากหนด่านทุกจุดมาขึ้นจอแสดงผลแบบ Intellisent Dashboard ที่ Command Centerส่วนกลางที่ บก,จร. ทันที่แบบ Real-Time หกได้ผลดีจะมีการขยายผลติดตั้งระบบออนไลน์นี้ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในอนาคต

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500