ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

เดินหน้าผนึกกำลัง 3 องค์กร เป็นผู้นำในการให้บริการระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียม รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

13-06-2019

เดินหน้าผนึกกำลัง 3 องค์กร เป็นผู้นำในการให้บริการระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียม รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
วันที่ 10 มิ.ย. 2562 คุณณัฏฐพล วิรัชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโทเทิล ดิจิตอล จำกัด เปิดเผยถึงการร่วมมือกัน ระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย

1. บริษัทโทเทิล ดิจิตอล จำกัด โดย คุณณัฏฐพล วิรัชพันธุ์ ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียม 

2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดย คุณประวิตร จิตรปัญญา หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก ผู้ให้บริการคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ( AIS )

3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสถาบันการเงิน และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก)

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการเป็นผู้นำในการให้บริการระบบติดตามรถยนต์ผ่านดาวเทียม รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222