ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD จัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ประจำปี 2561 ณ อะโลฮ่า ซันเซ็ท โฮมสเตย์ จันทบุรี

01-02-2018

TOD GPS จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ที่ Aloha Sunset Homestay จันทบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 โดยงานสัมมนาครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน รวมถึงการจับแลกของขวัญ การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2560 รางวัลพนักงานทำงานครบ 5 ปี ถือเป็นการพักผ่อนและชาร์ตพลัง เพื่อเริ่มต้นการสร้างสรรค์ผลงานดีดี ในปี 2561 ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222