ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD มียอดการใช้ซิมAISสูงสุดในภาคตะวันออก

24-05-2017

ขอขอบคุณAISที่ร่วมเป็นพันธมิตรในการให้บริการการส่งข้อมูลกับรถที่ติดTOD GPS เป็นอย่างดีมาโดยตลอด9ปี ทำให้วันนี้เรามียอดการใช้ซิมAISสูงสุดในภาคตะวันออก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222