ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD จัดอบรมช่าง ประจำปี 2560

28-03-2017

TOD จัดอบรมช่าง ประจำปี 2560 ด้านการติดตั้ง GPS และการดูแลช่วยเหลือลูกค้า เพื่อให้ช่างทุกคนมีความเชี่ยวชาญชำนาญการติดตั้งอุปกรณ์ GPS และกล้องติดรถยนต์ อีกทั้งเพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน ช่างติดตั้งเป็นส่วนสำคัญอันดับต้น ๆ ของบริษัทเรา เพราะอุปกรณ์ที่ดีจะดีได้ต้องมีการติดตั้งที่ดีด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222