ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

19-08-2016

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 TOD GPS ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง วิ่งสามขา ฯลฯ นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว พนักงานทุกคนยังได้กระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกันของพนักงานในบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222