ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เข้าร่วมประชุมกับกรมขนส่งทางบก รื่องการติด GPS รถบรรทุกทั่วประเทศ

29-12-2015

29 ธันวาคม 2558 TOD ในฐานะผู้พัฒนาระบบติดตามรถยนต์ใบอนุญาติกรมขนส่งทางบกเลขที่ 024/2556 เข้าร่วมประชุมกับกรมขนส่งทางบก เรื่องการติด GPS รถบรรทุกทั่วประเทศ และ การปรับปรุงข้อมูลที่จะส่งให้ทางขนส่งทางบก เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมการขับขี่รถบรรทุกให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222