ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงนามกับวิริยะประกันภัย

19-11-2010

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2553 ที่ผ่านมา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ GPS บริษัทโทเทิลดิจิตอล จำกัด ได้เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท วิริยะ ประกันภัย เพื่อเซ็นหนังสือสัญญาขอออก กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้ฟรีความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์จากความบกพร่องของอุปกรณ์ GPS/GSM/GPRS ให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบจับขโมยผ่านดาวเทียม TOD ANTI-THEFT-1 GPS TRACKING 3-in-1 ระบบป้องกันขโมย + ระบบจับขโมยผ่านดาวเทียม + REMOTE CONTROL โดยมีวงเงินประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท ต่อคัน สำหรับรถยนต์ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดสูญหายทั้งคัน อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking กับทางบริษัทโทเทิลดิจิตอล ว่าไม่ส่งผลกระทบกับระบบไฟในรถยนต์ โดยจะคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ ECU ในรถยนต์คันที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS/GSM/GPRS มีวงเงินประกันภัยสูงสุด 30,000 บาท ซึ่งกรมธรรม์นี้มีผลคุ้มครองให้กับลูกค้าของบริษัทโทเทิลดิจิตอล ฟรี เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้ใช้งานระบบจับขโมยผ่านดาวเทียมของบริษัทโทเทิลดิจิตอล และยังเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และระบบ TOD ANTI-THEFT GPS TRACKING อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222