ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD ร่วมบริจาคเต้นท์ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม

10-02-2015

TOD ร่วมบริจาคเต้นท์ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จำนวน 10 เต้นท์ เพื่อเป็นที่พักให้สามเณรเข้าอบรมบาลี ก่อนสอบประจำปีระหว่างวันที่ 5มค. - 11กพ.58

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222