ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน

19-02-2014

พนักงาน TOD ร่วมเลี้ยงอาหารและขนม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เกตุงามและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 30 ทุนๆละ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายชื้อสิ่งของจำเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทีโอดีจัดทำเพื่อสังคมที่ดีของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222