ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

ใบอนุญาติในการติดตั้ง GPS ให้กับรถวัตถุอันตราย

15-10-2013

TOD ได้รับใบอนุญาติในการติดตั้ง GPS ให้กับรถวัตถุอันตรายจากกรมขนส่งทางบกเป็นที่เรียบร้อย หมายเลขการรับรองเลขที่ 024/2556 โดยรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูงกึ่งพ่วงวัสดุอันตราย (ลักษณะ 9) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ติดตามรถ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2556 สำหรับรถใหม่ และ 1 มกราคม 2557 สำหรับรถเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222