ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD นำทีมช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่จังหวัดชลบุรี

09-10-2013

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 TOD นำทีมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี บริจาคของใช้จำเป็นเพื่อยังชีพในภาวะน้ำท่วมฉุกเฉิน โดยมีพื้นที่ๆถูกน้ำท่วมกว่า 9,000 ไร่ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนั้นทางเราเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปและยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงเร็วมากและถนนหลายสายถูกตัดขาด ทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบาก ในวันนั้นมีชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือนเข้ามารับสิ่งของและอาหาร อีกหนึ่งความภูมิใจและดีใจที่มีส่วนช่วยสังคมจาก TOD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222