ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เป็น Sponsor หลักให้นักธุรกิจภาคตะวันออกเข้าร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับตำรวจและผู้นำชุมชน

28-08-2013

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 TOD เป็น Sponsor หลักให้นักธุรกิจภาคตะวันออกเข้าร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับตำรวจและผู้นำชุมชนบ่อทอง เพื่อหารายได้บริจาคให้โรงเรียนตลาดเนินหิน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและสนันสนุนกิจกรรมของโรงเรียนยอดบริจาครวม 90,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222