ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD เข้าร่วมประเมินคุณภาพนักศึกษาคณะ Computer Science และ IT มหาวิทยาลัยบูรพา

02-08-2013

2 สิงหาคม 2556 ทีมงานโปรแกรมเมอร์ TOD เข้าร่วมประเมินคุณภาพนักศึกษาคณะ Computer Science และ IT มหาวิทยาลัยบูรพา เรามีความภูมิใจที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอด และจะขอสนันสนุนทางมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาก่อนเข้าสู่สังคมการทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222