ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD ได้รับเชิญเข้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทให้ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

11-07-2013

11 ก.ค. 2556 TOD ได้รับเชิญเข้าคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทให้ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ปีนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับเราเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานกับเรามีดังนี้

  • นายอนันท์ วรรณจินดาพร
  • นายณัฐพงษ์ ศิริหล้า
  • นายเพียงพิณ ขวัญศุภฤกษ์
  • นางสาวกมลชนก อุหมัด 
  • นายสัตยา อิ่มทอง
  • นายกังวาล กุลละวณิชย์

TOD ขอต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาเข้าร่วมทีมทำงานกับเราเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมโปรแกรมเมอร์ของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222