ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คณะบริหารธุจกิจคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน TOD GPS

20-06-2013

20 มิถุนายน 2556 อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วคณะบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและดูงานการเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานการเขียนโปรแกรม Web Based Application

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222