ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD GPS ได้เข้าประชุมกับกรมการขนส่งทางบก

26-09-2012

เมื่อพุธที่ 26 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมกับกรมการขนส่งทางบก ณ ห้องประชุมสำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก เพื่อปรึกษาหารือในการติดตาม GPS กับรถขนวัตถุอันตรายเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และพูดคุยถึงการกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์และการรับรองผู้ให้บริการ GPS Tracking รถขนส่งวัตถุอันตรายจะถูกมอนิเตอร์จากกรมการขนส่งตลอด 24 ชั่วโมง หากมีการวิ่งเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคนขับรถจะถูกปรับหรืออาจถูกถอนใบอนุญาตทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222