ล็อคเทค
มั่นใจทั่วไทย รถใช้ TOD GPS ติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ข่าวสารและกิจกรรม

TOD GPS เข้าร่วมประชุมกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Business Partner

17-01-2013

       17 มกราคม 2556 คุณธนิต วิรัชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด (TOD) เข้าร่วมประชุมกับคุณวิญญู อังศูนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะ Business Partner ที่ให้ความร่วมมือการให้กรรมธรรม์รถหายแก่ลูกค้า TOD ที่ติด GPS กันขโมย คุณวิญญูร่วมแสดงความยินดีที่ TOD มียอดขายอันดับ 1 ในด้าน GPS กันขโมยในปีที่ผ่านมาและสามารถคงสถิติไม่มีรถลูกค้าหายตั้งแต่ GPS กันขโมยของ TOD เริ่มวางตลาดในปี 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.
082-218-6848
092-670-1500
081-979-2222